MIEL LLUNA PLENA

MIEL LLUNA PLENA

Carlos és la persona que trobareu a la parada de Lluna Plena. És la persona que ens porta els productes apícoles. Fa una mel espectacular entre altres coses perquè els seus ruscos s’alimenten exclusivament del pol.len i del nèctar de la flora silvestre. Aquests nius són fixos i només els tracten amb medicaments que són orgànics. Per tant, les seues mels tenen la qualitat dels camps: de romer, de timó, de bruc, alzines, espígol… Són mels de temporada i saludables. Contacte: mielyabejas@gmail.com

 

Publicado el:2020 Mercat de la Terra de Roca