TEIXINT CISTELLES

TEIXINT CISTELLES

El projecte teixint cistelles vol mantenir viu i donar valor a l’ofici del cisteller. El que en un altre temps va ser tan necessari, no sols a la casa, també en les labors del camp. Els nostres avantpassats usaven cistelles de manera quotidiana i en el nostre temps han estat substituïdes per altres materials.

En un procés d’adaptació. Es busca no sols un ús diari, sinó també decoratiu.
Sense oblidar el respecte i la cura a la naturalesa, perquè és la que ens sosté. Són peces que si es cuiden bé duren anys. Qui no ha vist cistelles dels seus pares o avis a la casa del poble?.
Es realitzen tot tipus de cistelles i amb motius decoratius que es vulguin, a l’haver tants gustos com persones es poden realitzar encàrrecs de peces concretes.

 

Publicado el:2020 Mercat de la Terra de Roca